kurs EMAUS 6-8 listopada w Ołtarzewie k. Warszawy


Uwaga: Na rekolekcje mogą zapisać się osoby, które zaświadczą, że min. 14 dni przed rozpoczęciem rekolekcji nie miały objawów choroby, nie powróciły z zagranicy oraz nie kontaktowały się i nie mieszkały z osobą zarażoną koronawirusem.

 

 

  • Opis: Jeśli odkryłeś Biblię i pragniesz ją nie tylko czytać, ale i rozumieć, przyłącz się do uczniów podążających z Jerozolimy do Emaus. To do nich dołącza się Nieznajomy, który w drodze wyjaśnia im Pisma. Nalegają, by pozostał z nimi. Poznanie Pisma doprowadza ich do poznania Jezusa. On sam zaprasza Ciebie do tego samego! Pragnie, by i Twoje serce pałało miłością do Słowa Bożego, byś poznając Je i Nim się karmiąc nawiązywał głębszą relację z Jezusem – Słowem.
  • Warunki uczestnictwa:– kurs przeznaczony dla osób pełnoletnich– uczestnictwo w kursie Filip lub Nowe Życie

 

  • Termin: 6-8 listopada 2020
  • Początek: godz. 19.00 (recepcja czynna od 18.00). W piątek nie ma kolacji.
  • Ofiara na pokrycie kosztów uczestnictwa: 185 PLN (w cenie m.in. wyżywienie, nocleg, materiały dla uczestników)
  • Miejsce: Wyższe Seminarium Duchowne Księży Pallotynów w Ołtarzewie (ul. Jana Kilińskiego 20, 05-850 Ożarów Mazowiecki)
  • Prosimy zabrać ze sobą: Biblię (Stary i Nowy Testament), długopis, notatnik, obuwie zamienne
  • Kontakt z warszawską filią PSNE: biuro.warszawa@snepallotyni.pl, 502 533 765 (Agnieszka)

 


 

Zaliczkę w wysokości 50 PLN należy wpłacić dopiero po otrzymaniu od nas wiadomości o przyjęciu na Kurs:

na konto bankowe:
Pallotyńska Szkoła Nowej Ewangelizacji
Al. Warszawska 31
20-803 Lublin
nr konta: 59 1020 3147 0000 8002 0107 0259
(w tytule przelewu proszę napisać: Imię i Nazwisko, data i nazwa Kursu)


 

UWAGA:

w przypadku rezygnacji z Kursu wpłacona zaliczka nie jest zwracana
pozostałą kwotę (135 zł) należy uiścić w dniu rozpoczęcia Kursu w Recepcji

 


REJESTRACJA

INFORMACJE O KURSIE

Nazwa kursu:

Data kursu:

WARUNKI PRZYJĘCIA NA REKOLEKCJE

Wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych w celu uczestnictwa w rekolekcjach organizowanych przez Pallotyńską Szkołę Nowej Ewangelizacji. Wyrażając zgodę masz prawo zwrócić się o modyfikacje i usunięcie wszystkich Twoich danych osobowych, które przechowujemy. Podstawa prawna przetwarzania danych art. 6 ust. 1 lit. b RODO
Oświadczam, że zapoznałem się z Klauzulą Informacyjną PSNE, umieszczoną na stronie: www.snepallotyni.pl/klauzulainformacyjnapsne/
Zaświadczam, że nie miałem objawów właściwych dla COVID-19, nie powróciłem z zagranicy oraz nie kontaktowałem się i nie mieszkałem z osobą zarażoną koronawirusem.

UCZESTNICZYŁEM/AM W NASTĘPUJĄCYCH KURSACH:

DANE PERSONALNE

Imię:
Nazwisko:
Wiek ( Jestem osobą pełnoletnią) :
Miejscowość:
Adres email:
Telefon:
Wspólnota:

FINALIZOWANIE REJESTRACJI

Uwagi: